TREATY INVESTOR (E-2) VISA

Danmark er et af de meget få lande, som handler med USA, og som ikke har en aftale om E-2 Treaty Investor visum.

Men i maj 2000 blev en aftale mellem USA og Danmark underskrevet. Denne giver hjemmel for udstedelse af E-2 visa til danske statsborgere, som vil foretage aktive investeringer på det amerikanske marked. Aftalen er endnu ikke ratificeret af det amerikanske senat, men dette regnes med at ske i løbet af få måneder.

Et E-2 visum kan være det bedst egnede i en konkret situation. Denne form for arbejdstilladelse giver nu danske eksportører en mulighed for at sende de medarbejdere, som ikke passer ind i de andre visumkategorier, til USA.

I mange tilfælde kan et L-1 visum ikke opnås, fordi den udsendte medarbejder ikke har været beskæftiget længe nok hos moderselskabet. For at opnå et E-1 visum kræves det som nævnt, at virksomheden har en igangværende væsentlig handel med USA. Dette kræves ikke for at opnå et E-2 visum.

Et E-2 visum vil kunne benyttes i de tilfælde, hvor en dansk virksomhed vil forsøge at starte en virksomhed i USA, f.eks. en salgs- eller produktionsvirksomhed og ansætter en egnet person til at lede det amerikanske foretagende. Det vil også kunne benyttes af et individ, som har en plan og midler nok til selv at opbygge en virksomhed i USA.

Oprettelse af et amerikansk datterselskab, der fungerer som et salgsselskab for en udenlandsk eksportør, anses for at være en kvalificeret investering.

Der kræves blot, at den udsendte medarbejder er dansk statsborger, og at den virksomhed, der udsender medarbejderen, er mere end 50 % danskejet. Endvidere må investeringen ikke være uanselig, men nok til at der er tale om etablering af et levedygtigt foretagende med en rimelig forventning om, at den amerikanske forretning i fremtiden vil være i stand til at ansætte amerikanske medarbejdere.

Den udsendte medarbejder skal enten beskæftiges i en overordnet stilling i datterselskabet eller være teknisk kvalificeret i eksportørens produkter eller ydelser.

Der søges der ikke gennem BCIS om E-2 visum, men gennem den Amerikanske Ambassade i København.

Der skal naturligvis også her udfyldes ansøgningsskemaer. Der kræves tre af den amerikanske ambassade i København, DS- 156, DS 156E og DS-157. Udover disse vil der blive krævet følgende dokumentation:

1. En sammenfattende udtalelse fra det danske selskab om formålet med at sende en medarbejder over for at hjælpe med at drive det eksisterende foretagende i USA.

2. Beviser for at den danske virksomhed er mere end 50 % dansk ejet.

3. Dokumentation for at det amerikanske datterselskab faktisk eksisterer, blandt andet kopi af selskabets Certificate of Incorporation samt bevis for, at det er ejet af det danske selskab, fx. kopier af aktiebeviser.

4. Dokumentation og beskrivelse af de produkter, som skal sælges på det amerikanske marked samt deres nuværende og forventede omsætning i USA.

5. Moderselskabets seneste årsregnskaber.

6. Forretningsplaner og budgetter for virksomheden i USA.

7. Eventuelt lejemål.

8. Bevis for at man har sat tilstrækkeligt med penge til side til at foretage investeringen.

9. En beskrivelse af den udsendte medarbejders baggrund, uddannelse og træning, som gør vedkommende særligt egnet til opgaven i USA.

10. Der vedlægges også kopier af medarbejderens eksamensbeviser og anden dokumentation, som bevidner dennes professionelle baggrund.

11. Firma- og produktbrochurer.

Ambassaden kræver for tiden blot et gebyr på 750 DKK for at behandle sagen. Man kan forvente at der vil gå et par uger.

En ægtefælle til en indehaver af et E-2 visum kan søge om arbejdstilladelse.