AFSLAG OF APPEL

I de tilfælde hvor det er det amerikanske konsulat som træffer afgørelsen (B-1/2 og E-1) er der forholdsvis få formelle appel muligheder når der nægtes godkendelse. Men der er som regel en uformel procedure hvorved en anden konsulær medarbejder kan evaluere ansøgningen og dennes afslag og selv udstede visumet. Hvis de konsulære medarbejdere ikke kan blive enige kan sagen gå videre til Department of State’s Visum Office. Bortset fra meget sjældne undtagelser som ingen betydning har i forbindelse med kommercielle visum, standser appelmulighederne der.

Men selv om konsulatet udsteder et visum, kan man stadigvæk risikere at en lokal INS agent nægter indrejse ved grænsen.

I de fleste tilfælde, hvis man får afslag i sin ansøgning til INS, skal der appelleres inden for tredive dage gennem det INS kontor, som har afslået ansøgningen, til Administrative Appeals Unit (eller, afhængig af sagen, til Board of Immigration Appeals) eventuelt sammen med yderligere dokumentation og argumenter. For tiden kræves der et gebyr på $110 for at appellere.

Kontoret som har givet afslag i første omgang, får derved lejlighed til endnu en gang at tage stilling til sagen, og eventuelt træffe en mere favorable afgørelse, inden den går videre i appel proceduren.

Som regel vil der gå mellem 60 og 90 dage, inden den højere administrative instans træffer sin afgørelse træffes. Hvis appellen nægtes, bliver sagen sendt tilbage til INS kontoret som i sin tid afslog ansøgning. ready-made company Ansøgeren kan endnu en gang henvende sig til INS kontoret med nye oplysninger, og forlange en genvurdering. Hvis der stadigvæk er afslag, kan appellen igen gå til højere administrative instanser eller til domstolene.