B-1/B-2 BUSINESS/TOURIST VISA

Et B-1 visum gør det muligt for udenlandske erhvervsfolk midlertidigt at opholde sig i USA for at udføre en bestemt arbejdsopgave for deres fremmede arbejdsgivere, men visumet kan ikke benyttes som arbejdstilladelse i USA.

Et B-1 visum (reelt et B-1/2 kombineret turist og forretningsvisum) er at foretrække frem for en Visa Waiver midlertidig opholdstilladelse for dem, som regner med at skulle være i USA i en periode, der er længere end tre måneder, for at udføre en bestemt arbejdsopgave.

Opholdstilladelsen kan højst opnås for et år, men gælder kun for den tid, der skønnes at være nødvendig for at gennemføre opgaven. Derfor udstedes B-1 visa sjældent for et tidsrum længere end seks måneder. Til gengæld er der ingen grund til at anskaffe et
B-1 visum for mindre end tre måneder, da samme resultat kan opnås gennem Visa Waiver.

I modsætning til de fleste andre visumkategorier, søges der om et B-1 visum gennem en amerikansk ambassade/konsulat og ikke gennem INS i USA.

Kravet, der stilles til ansøgningen, er, at det til ambassadens/konsulatets tilfredsstillelse skal kunne påvises, at ansøgeren rejser til USA for blot et begrænset ophold og har en reel hensigt om at rejse tilbage, når opholdet er overstået. Dertil kræves det, at ansøgeren opretholder sin udenlandske adresse og har tilstrækkelige midler til at rejse til USA, opholde sig dér i en nærmere bestemt periode og derefter rejse hjem igen.

Ansøgningen vil ikke blive godkendt, hvis formålet med visumet er, at medarbejderen rejser til USA for at arbejde for og blive lønnet af en amerikansk virksomhed. Opgaven, der skal udføres i USA, skal have tilknytning til international handel, og det må ikke være en amerikansk virksomhed, til hvis fordel arbejdet skal udføres. Arbejdet skal være til gavn for den udenlandske virksomhed, der udsender medarbejderen.

Ambassaden/konsulatet tager også hensyn til, om man kunne forvente, at en amerikansk borger ellers ville blive beskæftiget med arbejdet, såfremt visumet ikke blev godkendt; hvorvidt projektet, eller det produkt det planlagte arbejde indgår i, primært skabes i USA eller i udlandet; og hvorvidt selve arbejdet foregår under en amerikansk eller fremmed virksomheds opsyn og kontrol.

Andre acceptable formål for rejsen til USA er kontraktforhandlinger, bestyrelsesarbejde i amerikanske virksomheder, deltagelse i konferencer og seminarer inden for deres erhvervsbranche, forhandlinger med amerikanske partnere i joint ventures, undersøgelse af det amerikanske marked og køb af amerikanske produkter eller råmaterialer.

B-1 visumkategorien benyttes ofte af udenlandske virksomheder til at sende deres medarbejdere til USA for at hjælpe med installering, reparation og vedligeholdelse af maskineri som er solgt af virksomheden til amerikanske kunder. Ofte kræves det, at salgskontrakten, som skal fremvises ved ansøgningen, indeholder en bestemmelse om denne assistance.

Benyttelse af B-1 kategorien kan være af interesse for danske virksomheder, som er i færd med at etablere sig i USA. Visumet kan benyttes af en udsendt medarbejder, som skal etablere et kontor i USA på vegne af et danskejet amerikansk datterselskab, hvor det forventes, at medarbejderen senere opnår L-1 status og hvor man i denne forbindelse har behov for, at medarbejderen opholder sig i USA i mere end 90 dage.

Det må understreges, at den amerikanske ambassade/konsulat ikke vil udstede et B-1/2 visum, hvis formålet er, at den udsendte skal benytte sit ophold til at begynde den egentlige forretning i USA. I forbindelse med etablering af en virksomhed i USA må opholdet kun benyttes til at finde egnede forretningslokaler og forhandlinger om køb eller leje deraf, interviews og ansættelsesforhandlinger med lokale medarbejdere, møder med advokater, revisorer og andre konsulenter og andet arbejde forbundet dermed, men ikke til at påbegynde virksomhedens egentlige drift.

Blandt de begrænsede opgaver, som anses for at være egnede, er kommercielle transaktioner, som ikke er en bestanddel af en løbende beskæftigelse (f.eks. at indhente salgsordre m.v.), forhandle kontrakter, møder med forretningsforbindelser, deltagelse i retsforhandlinger eller i professionelle kongresser og seminarer. B-1 visa benyttes af udenlandske forretningsfolk, når de som bestyrelsesmedlemmer skal deltage i bestyrelsesmøder i amerikanske selskaber.

Da et L-1 visum som regel ikke udstedes, medmindre datterselskabet har anskaffet egnede forretningslokaler, kan der opnås et B-1 visum, hvis alle de andre krav til opnåelse af et L-1 visum ellers er opfyldt. Man kan da senere søge om et L-1 visum, så længe det holdes in mente, at man ikke må søge om en anden form for visum i den tid, man opholder sig i USA på et B-1 visum.

Medarbejderen må som sagt ikke lønnes i USA, men må gerne lokalt løbende godtgøres sine udgifter i forbindelse med opholdet.