PEAK LOAD/ONE TIME OCCURANCE (H2-B) VISA

ALIEN ENGAGED IN NON-AGRICULTURAL EMPLOYMENT WHICH IS SEASONAL, INTERMITTENT, TO MEET A PEAK LOAD NEED OR, FOR A ONE-TIME OCCURRENCE (H-2B).

Denne kategori drejer sig om udenlandske specialister, der tager midlertidigt ophold i USA for at udføre særlige, opgaver som er begrænset i tid, eller som er engangsopgaver.

Sammen med ansøgningen, som stort set svarer til en H-1B ansøgning, skal der medfølge dokumentation for medarbejderens uddannelse såvel som en udtalelse fra Department of Labor, som attesterer, at der ikke findes tilsvarende kvalificeret amerikansk arbejdskraft, og at ansættelsen ikke kommer til at presse lønningerne ned for amerikanere, beskæftiget i lignende arbejde.

Eksempler på situationer hvor man ansøger på vegne af H-2B medarbejdere, er hvor man søger hjælp med et særligt softwareprojekt eller midlertidigt tilsyn med specialudstyr, indtil det er færdig prøvet.

Også her er arbejdsgiveren forpligtet til at betale hjemrejsen, såfremt medarbejderen bliver afskediget, inden opholdstilladelsen er udløbet.