OM OS

PETER L. HESSELLUND-JENSEN LAW OFFICES

PRAKSISOMRÅDER

Kontoret er primært beskæftiget med erhvervsret, heri indbefattet er inkorporering af amerikanske salgsselskaber, joint ventures, køb af amerikanske selskaber, kommercielle transaktioner, selskabsret, køb og leje af kommerciel fast ejendom, sikring af kreditorrettigheder, kommercielle tvistemål og voldgift. Den væsentligste del af vores praksis i New York består i at være udenlandske firmaer behjælpelige med at etablere sig på det amerikanske marked, heriblandt rådgivning om firmaets struktur, og derefter advokatbistand ved selskabets videreførelse. Vi søger at være vores klienter behjælpelige med næsten alle de spørgsmål der opstår i forbindelse med oprettelse og drift af en forretningsforetagende i USA, som f. eks. repræsentations- og agenturaftaler, licensaftaler, salgs- og distributionsaftaler. forsikrings- og skattespørgsmål, leje eller køb af kontor og lagerplads, amerikanske arbejdstilladelser, reklame- og marketingkontrakter varemærker, funktionær- og finansieringsaftaler.

PETER L. HESSELLUND-JENSEN
PHJ@Danelagen.com
I praksis siden 1976. Møderet for USA’s Højesteret, de føderale og lokale domstole i New York og Washington D.C. Københavns Universitet (cand. jur. 1971); Columbia University, School of Law (LL.M. 1972). Of Counsel til Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager: www.lesadv.dk

Robert Nelson-Sullivan – Jurist
RNS@Danelagen.com
Fordham University, School of Law LL.M in International Business and Trade Law, Magna Cum Laude (2011)

BPP Professional Education (London Law School) Graduate Diploma in Law: commendation (2009), BPP Bar Vocational Course (2009)

Oxford University (Trinity College) BA (Hons) English Literature and Language, 2:1 (2006)