VARSEL TIL LÆSEREN

TIL LÆSEREN:

Denne webside er og vil fortsat være et “work in progress”. I USA, ligesom er tilfældet i Danmark, ændres lovgivning, retspraksis og administrativ procedure næsten hver dag. Vi vil naturligvis forsøge at følge med så godt vi kan, men de områder, som vi forsøger at dække, er så omfattende, at læseren må forvente, at en del af teksten heri vil til enhver tid være forældet.

Rent praktisk må læseren også forvente, at fejl vil snige sig ind på websiden fra tid til anden. Dette vil altid være tilfældet, hvor tekstmateriale skal revideres regelmæssigt.

Emnerne, som behandles på denne webside, kan ifølge sagens natur kun behandles meget overfladisk – dette er ikke et dybtgående værk om amerikansk jura. Hensigten med websiden er blot at give en generel orientering om amerikansk ret og retssystem til de danske virksomheder, som kommer i berøring med USA.

Denne webside kan derfor ikke benyttes som juridisk vejledning. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt læseren forsøger at benytte websiden som sådan i stedet for at søge aktiv og fagkyndig advokatbistand, når der er behov derfor i konkrete tilfælde.