DIVERSITY LOTTERY

TIL LÆSEREN:

DE SENESTE BESTEMMELSER OMKRING VISUMLOTTERIET ER ENDNU IKKE FORMULEREDE. BESTEMMELSERNE VARIERER FRA ÅR TIL ÅR. FØLGENDE KAN IKKE BENYTTES SOM ANDET END ILLUSTRATION. SÅ SNART STATE DEPARTMENT OFFENTLIGGØR BETINGELSERNE FOR AT DELTAGE I LOTTERIET FOR 2005 BLIVER FØLGENDE MATERIALE AJOURFØRT.

Hvert år afholder Department of State et visumlotteri, hvorved 50.000 immigrantvisa under det såkaldte ”diversity program” uddeles til borgere fra de lande, som i de seneste år har haft en forholdsvis lav emigration til USA. Som regel sker dette gennem en særskilt registreringsprocedure i en nærmere bestemt fire ugers periode i tiden oktober – november hvert år. Danske statsborgere har ret til at deltage i lotteriet.

Selve deltagelsen i lotteriet kræver ingen dokumentation, men de, der vinder lotteriet, skal besidde visse kvalifikationer, før de kan modtage deres visum. Ansøgere skal have bestået mindst 12 års skolegang eller have arbejdet mindst to år i de seneste fem år i en beskæftigelse, der kræver mindst to års uddannelse eller træning i faget.

Deltagelse sker gennem et brev, hvori ansøgeren blot angiver sin nationalitet, navn og adresse, fødselsdato- og sted (samme for eventuel ægtefælle og børn). Til sidst påfører deltageren sin underskrift og vedlægger sit billede.

Deltagelse i lotteriet må kun ske gennem almindelig post (ikke med anbefalet brev eller ekspresbrev, kurerpost eller lignende), og anmodningerne om at deltage i lotteriet må ikke blive modtaget, inden lotteriperioden er begyndt, eller efter at den er udløbet.

Der må kun benyttes en konvolut af almindelig størrelse med navn, adresse og nationalitet angivet udenpå. Der må ikke indsendes mere end ét brev, dette er automatisk udelukkelsesgrund.

For at komme med i lotteriet for et bestemt finansår – det føderale finansår løber fra 1. oktober til 30. september – skal brevet indsendes for at komme INS i hænde inden for en nærmere angiven periode i tiden oktober-november to år i forvejen, d.v.s. for at komme i betragtning om et grønt kort i år 2005, skal brevet indsendes i oktober – november perioden i år 2003.

Vinderne får besked derom i perioden april – juli følgende år sammen med oplysningerne om de betingelser, der stilles til de egentlige ansøgninger.

F.eks. for at deltage i lotteriet for finansåret 2005 skulle brevet sendes således, at det var immigrationsmyndighederne i hænde mellem 7. oktober og 7. november 2003 til:

DV-2005 Program
Kentucky Consular Center
3003 Visum Crest
Migrate, KY 41903-3000, U.S.A.

Et meget større antal vindere, end der er visa, vil så få besked derom i perioden april – juni 2004.

Er man vinder i lotteriet, er dette ikke ensbetydende med, at man har opnået et grønt kort. De egentlige ansøgninger må derfor hurtigst muligt udfyldes og indsendes sammen med den fornødne dokumentation. Ansøgningerne godkendes på en ”first come, first served” basis, og når de første 50.000 ”diversity visa” godkendelser foreligger, udgør disse hele kvoten for det pågældende finansår, og programmet for dette finansår ophører så dermed.