ALIEN OF EXTRAORDINARY ABILITY (O-1) VISA

Denne kategori drejer sig om midlertidige arbejdere, som besidder helt usædvanlige kvalifikationer og agtelse inden for deres fagområder.

For at ansøgningen kan godkendes, må det først klart fremgå, at medarbejderen, som har tilbud fra en amerikansk arbejdsplads, har almen, helst international anerkendelse, har modtaget anerkendte priser for sit arbejde, er forfatter til væsentlige publikationer m.v.

Det må også fremgå, at medarbejderen har høstet anerkendelse for sine færdigheder og ekspertise i form af høj løn i sine tidligere beskæftigelser.

Blandt fagområderne, som kunne have interesse for danske virksomheder, er videnskab, forretning og finans. En person, som nyder usædvanlig høj anerkendelse inden for videnskab eller i det internationale forretningsliv og med en ekstraordinær uddannelse inden for sit felt, er kvalificeret til visumet.

Standarderne er naturligvis meget høje, men ikke umulige. Hvis kvalifikationerne kan underbygges solidt gennem kopier af avisumrtikler, breve fra anerkendte personligheder inden for fagområdet, kopier af ansøgerens publikationer, priser m. v., vil ansøgningen blive godkendt.

Som regel, hvis man er kvalificeret til et O-1 visum, vil man også være i stand til at opnå permanent opholdstilladelse, se næste afsnit. Der vil derfor ikke være nogen særlig grund til at forsøge at opnå midlertidig opholdstilladelse. Den eneste grund til at ansøge om et O-1 visum er at det er betydelig hurtigere at opnå end permanent opholdstilladelse.