LOKALE LICENSER


LOKALE LICENSER OG TILLADELSER

Før der kan oprettes en forretning, kræves der næsten altid licenser og tilladelser, udstedt af diverse lokale myndigheder. Sådanne licenser har først og fremmest naturligvis et lokalt økonomisk formål, men der er naturligvis også et kontrolelement med i billedet. Des mere virksomheden er i direkte kontakt med forbrugerne, des mere kontrol vil der blive i form af butikslicenser, branchegodkendelser, professionelle certifikater m.v.

Som regel vil der blive krævet næringsgodkendelser både fra enkeltstatens myndigheder, såvel som fra myndighederne i den lokale county, municipality m.v.

Omkostningerne ved at anskaffe sådanne godkendelser og gebyrerne forbundne dermed er som regel uhyre små, men licenserne skal være i orden.

For at få oplysninger om de lokale licenskrav må man henvende sig til enkeltstatens regulerende myndigheder, de lokale licenskontorer og handelskamre, rådhus og dommerkontor. Her kan virksomhedens lokale revisor eller advokat være til hjælp.