DOBBELT BESKATNINGSAFTALEN

1. Føderal beskatning.

Aktieselskaber beskattes på basis af nettofortjeneste og ikke omsætning. Federal Corporate Tax er for tiden (1999):

Indkomst Skat
 0 og $50.000 15% af beløbet over 0
 50.000 og 75.000 $7.500 + 25% af beløbet over $50.000
 75.000 og 100.000 $13.750 +af beløbet over $75.000
 100.000 og 335.000 $22.250 + 39% af beløbet over $100.000
 335.000 og 10.000.000 $113.900 + 34% af beløbet over $335.000
 10.000.000 og 15.000.000 $3.400.000 + 35% af beløbet over $10.000.000
 15.000.000 og 18.333.333$5.150.000 + 38% af beløbet over $15.000.000
 18.333.333 +35% af beløbet over 0

Der er mange fradrag, som kan benyttes, når nettofortjenesten beregnes. For at illustrere et simpelt eksempel, i løbet af et skatteår har en virksomhed købt varer for $1.000.000 og solgt dem for $2.000.000.

Skatteregnskabet for et typisk danskejet datterselskab, der benyttes som salgsselskab, kan med forskellige fradrag se ud som følgende:

 

 Varesalg $2.000.000
 minus 
 Varer retur, nedslag, m.v$ 40.000
 Varekøb$ 1.000.000
 Lønninger $ 150.000
 Leje $ 80.000
 Lokal skat$ 55.000
 Rentefradrag $ 25.000
Reklame, marketing$ 80.000
Nettofortjeneste $ 570.000
Føderal beskatning$ 193.800

Et egentligt skatteregnskab er naturligvis betydeligt mere kompliceret. Stort set er alle forretningsomkostninger fradragsberettiget, men der er naturligvis undtagelser, og der er undtagelser til disse. En detaljeret beskrivelse af den amerikanske skattelovgivning kan umuligt gives her.

Udover indkomstskatten er selskabet som arbejdsgiver forpligtet til at betale et beløb der svarer til 7.5% af de ansattes bruttoløn (også kaldet ”FICA” bidrag) til den føderale ”Social Security”, altså den amerikanske folkepension.

Der er mange fradrag, som benyttes, når nettofortjenesten beregnes, bl. a. kan staternes og den lokale beskatning trækkes fra, og et selskab kan føre nettotab (”Net Operating Losses” som regel forkortet til ”NOL”) to år tilbage og 20 frem. Det vil sige, at etableringsomkostningerne kan føres frem, indtil selskabet begynder at vise en fortjeneste.