LIMITED LIABILITY COMPANIES

LIMITED LIABILITY COMPANIES.

Et relativt nyt begreb er et Limited Liability Company (“LLC”). Dette er et selskab, der skattemæssigt behandles som et interessentskab, men som i modsætning til dette begrænser ejernes ansvar til deres investering i selskabet, på samme måde som et aktieselskab.

Som det er tilfældet med andre selskabsformer, skabes et LLC af den lokale stats lovgivning. Her kan der være store variationer staterne imellem.

I de fleste tilfælde skabes et LLC, som det er tilfældet med aktieselskaber, gennem registrering hos enkeltstatens Secretary of State. Her registreres selskabets ”Articles of Organization”, et meget kortfattet dokument, som i sin korteste form blot behøver at give selskabets navn og adresse.

Et meget vigtigere dokument er selskabets ”Operating Agreement”. Dette dokument, som kan, men ikke behøver, at registreres, bestemmer selskabets styreform og indehavernes indbyrdes rettigheder.

Et LLC behandles skattemæssigt som et interessentskab, og ligesom et interessentskab skal det årligt indsende selvangivelser og oplyse gennem de ovennævnte Schedule K-1 formularer, hvorledes indkomsten er fordelt mellem sine indehavere.

Indtil 1997 benyttede IRS sig af fire kendetegn for at bedømme, hvorvidt et LLC skulle beskattes selvstændigt som et aktieselskab eller som et interessentskab:


1. Begrænset ansvar.
2. Fortsat eksistens uden hensyn til individuelle ejeres frafald.
3. Central ledelse.
4. Ejerne har uindskrænket ret til at overføre deres interesser i selskabet.

Såfremt selskabet havde flere end to af disse karakteristika, blev det selvstændigt beskattet som aktieselskab og ikke behandlet som et LLC. Det er vanskeligt at forestille sig, at en dansk virksomhed ville have haft interesse i at oprette et datterselskab i USA, som manglede blot et enkelt af ovenstående kendetegn.
Nu benytter IRS den såkaldte ”Check the Box” metode. Det vil sige, at forretningsvirksomheder, som ikke er inkorporerede som aktieselskaber, nu kan vælge, hvorvidt de ønsker at blive beskattet som aktieselskab eller interessentskab.

Selv om det ikke længere er krævet af skattevæsenet, at man skal opfylde kravene fra før 1997, må man herhjemme være indforstået med, at det amerikanske LLC’s indehavere er, ligesom interessenter i et amerikansk interessentskab, direkte skattepligtige i USA og oplysningspligtige over for det amerikanske skattevæsen.

Blandt andet skal de indgive samme selvangivelser til det amerikanske skattevæsen som interessenter i et amerikansk interessentskab.

Af denne grund er det også her svært at forestille sig at en dansk virksomhed ville have interesse i at benytte et LLC til at placere sig på det amerikanske marked.