BESKATNING I USA

INDIVIDUEL BESKATNING

INDIVIDUEL BESKATNING

Som er tilfældet med selskabsbeskatning beskattes en enkeltperson både på det føderale og det lokale statslige plan, og som også er tilfældet med beskatning af aktieselskaber, beskattes der på progressivt basis. Det amerikanske føderale skattesystem er uhyre kompliceret med undtagelser, fradrag og tillæg med undtagelser, fradrag og tillæg til disse. Der findes to sæt skatterater, en rate for ægtepar, og en anden hvor skatteyderen angiver sin indkomst som en enkelt person. Er man gift kan man vælge mellem de to.

I 1999 var den ”ugifte” rate:

Indkomst mellem 0 og $25.750 15% af beløbet over 0
mellem 25.750 og 62.450 $3.862,50 +28% ” ” ” $25.750
mellem 62.450 og 130.250 14.138,50 + 31% ” ” ” 62.450
mellem 130.250 og 283.150 35.156,50 + 36% ” ” ” 130.250
over 283.150 90,200.50 + 39.6% ” ” ” 283,250

Raterne for ægtepar er:

Indkomst mellem 0 og $43.050 15% af beløbet over 0
mellem 43.050 og 104.050 $6.457,50 + 28% ” ” 43.050
mellem 104.050 og 158.550 14.138,50 +31% ” ” 104.050 mellem 158.550 og 283.150 35.156,50 +36% ” ” 158.550
over 283.150 85.288,50 + 39.6% 283.150

Raterne for gifte personer som vælger, at betale skat som ugifte:

Indkomst mellem 0 og $21.525 15% af beløbet over 0
mellem 21.525 og 52.025 $3.228,75 + 28% ” ” ” $21.525
mellem 52.025 og 79.275 11.768,75 + 31% ” ” ” 52.025
mellem 79.275 og 141.575 20.216,25 + 36% ” ” ” 79.275
over 141.575 42.644.25 + 39.6% ” ” ” 141.575

(iii) Beskatning i enkeltstaterne.

Som er tilfældet med beskatning af selskaber, varierer den individuelle skat vidt fra stat til stat. Som regel er skatten progressivt beregnet på basis af den føderale individuelle indkomstskat. Enkelte stater beregner blot skatten som en hvis procentdel af den føderale skat, mange har en selvstændig progressiv beskatning, andre igen har blot en bestemt procentdel af al indkomst lige meget hvor stor nettoindkomsterne er. Hermed en række stater med deres individuel beskatning i meget grove træk (1999):

1. Alabama, graduerede progressive skatterater fra 1% over de første $1.000 op til 5% på nettoindkomst over $6.000.
2. Alaska, ingen skat.
3. Connecticut 3% på de første $20.000, derefter 4,5%.
4. Californien, graduerede progressive skatterater fra 1% over de første $10.528 op til 9,3% på nettoindkomst over $69.096.
5. Delaware, graduerede progressive skatterater fra 3,1% på nettoindkomst mellem $2.001 til $5.000 op til % på indkomst over 30.000.
6. District of Columbia (Washington DC) graduerede progressive skatterater fra 6% over de første $10.000 op til 9,5% på nettoindkomst over $20.000.
7. Florida, ingen skat.
8. Georgia graduerede skatterater fra 1% over de første $1.000 op til 6% på nettoindkomst over $10.000.
9. Illinois, 3% på all nettoindkomst.
10. Louisiana, graduerede progressive skatterater fra 2% over de første $10.000 op til 6% på nettoindkomst over $50.000.
11. Maine graduerede skatterater fra 2% over de første $4.150 op til 8,5% på nettoindkomst over $16.500.
12. Maryland graduerede progressive skatterater fra 2% over de første $1.000 dernæst op til 4,85% på nettoindkomst over $3.000.
13. Massachusetts 5,95% på nettoindkomst.
14. Michigan, 4,4% på nettoindkomst.
15. Nevada, ingen skat.
16. New Jersey, graduerede skatterater fra 1,4% over de første $20.000 op til 6.37% på nettoindkomst over $150.000.
17. New York graduerede progressive skatterater fra 4% over de første $16.000 op til 6,85% på nettoindkomst over $40.000. ( New York City har yderligere en lokal indkomstskat på progressive graduerede skatterater fra 3,08% over de første $20.000 op til 4,46% på nettoindkomst over $90.000).
18. North Carolina graduerede progressive skatterater fra 6% over de første $21.250 op til 7,75% på nettoindkomst over $100.000.
19. Oregon, graduerede progressive skatterater fra 5% over de første $2.350 op til 9% på nettoindkomst over $5.850.
20. Pennsylvania, 2.8% på al nettoindkomst.
21. Rhode Island, 26,5% af den føderale skat.
22. South Carolina graduerede progressive skatterater fra 2,5% over de første $2.340 op til 7,75% på nettoindkomst over $11.700.
23. Texas, ingen skat.
24. Vermont, 25% af den føderale indkomstskat.
25. Virginia graduerede progressive skatterater fra 2% over de første $3.000 op til 5,75% på nettoindkomst over $17.000.
26. Washington (stat), ingen skat.
27. Wyoming New Hampshire 5%.

1. Føderal beskatning.

Aktieselskaber beskattes på basis af nettofortjeneste og ikke omsætning. Federal Corporate Tax er for tiden (1999):

Indkomst Skat
 0 og $50.000 15% af beløbet over 0
 50.000 og 75.000 $7.500 + 25% af beløbet over $50.000
 75.000 og 100.000 $13.750 +af beløbet over $75.000
 100.000 og 335.000 $22.250 + 39% af beløbet over $100.000
 335.000 og 10.000.000 $113.900 + 34% af beløbet over $335.000
 10.000.000 og 15.000.000 $3.400.000 + 35% af beløbet over $10.000.000
 15.000.000 og 18.333.333$5.150.000 + 38% af beløbet over $15.000.000
 18.333.333 +35% af beløbet over 0

Der er mange fradrag, som kan benyttes, når nettofortjenesten beregnes. For at illustrere et simpelt eksempel, i løbet af et skatteår har en virksomhed købt varer for $1.000.000 og solgt dem for $2.000.000.

Skatteregnskabet for et typisk danskejet datterselskab, der benyttes som salgsselskab, kan med forskellige fradrag se ud som følgende:

 

 Varesalg $2.000.000
 minus 
 Varer retur, nedslag, m.v$ 40.000
 Varekøb$ 1.000.000
 Lønninger $ 150.000
 Leje $ 80.000
 Lokal skat$ 55.000
 Rentefradrag $ 25.000
Reklame, marketing$ 80.000
Nettofortjeneste $ 570.000
Føderal beskatning$ 193.800

Et egentligt skatteregnskab er naturligvis betydeligt mere kompliceret. Stort set er alle forretningsomkostninger fradragsberettiget, men der er naturligvis undtagelser, og der er undtagelser til disse. En detaljeret beskrivelse af den amerikanske skattelovgivning kan umuligt gives her.

Udover indkomstskatten er selskabet som arbejdsgiver forpligtet til at betale et beløb der svarer til 7.5% af de ansattes bruttoløn (også kaldet ”FICA” bidrag) til den føderale ”Social Security”, altså den amerikanske folkepension.

Der er mange fradrag, som benyttes, når nettofortjenesten beregnes, bl. a. kan staternes og den lokale beskatning trækkes fra, og et selskab kan føre nettotab (”Net Operating Losses” som regel forkortet til ”NOL”) to år tilbage og 20 frem. Det vil sige, at etableringsomkostningerne kan føres frem, indtil selskabet begynder at vise en fortjeneste.