BRANCHEKONTOR


BRANCHEKONTOR/FILIAL – BRANCH OFFICE.

Det er de færreste udenlandske virksomheder, som opretter et amerikansk branchekontor eller filial. Forklaringen er enkel nok; en dansk eksportvirksomhed vil ingen interesse have i at udsætte sig for ansvar for handlinger, som er foretaget af sit kontor i USA.

Men der er også andre grunde. Når man opretter et branchekontor i USA, er selskabet i Danmark underkastet de amerikanske myndigheders og domstoles jurisdiktion.

Den danske virksomhed vil blive beskattet i USA for sit amerikanske branchekontors indkomst. Dette kræver nøjagtige og komplicerede regnskaber, som skal forevises de amerikanske skattemyndigheder. Oprettelse af en filial kan føre til utilsigtede komplikationer, også i forbindelse med den danske beskatning.

Fremmede banker oprettes som regel i USA i form af branchekontor, således at deres kreditværdighed ikke begrænses til et datterselskab, men for de fleste virksomheder er der meget få fordele ved at etablere sin amerikanske forretning som filial i stedet for et datterselskab.