STANDBY LETTER OF CREDIT

De fleste Danske eksportører har naturligvis et nøje kendskab til rembours, som kendes i USA som ”commercial letters of credit”. Disse er også reguleret af Uniform Commercial Code, som stort set behandler denne form for dokumentation på samme måde, som den kendes i Danmark. Generelt set benyttes rembours som betalingsmiddel i internationale transaktioner. Men i USA har visse former for letters of credit, ofte forkortet til ”L/Cs”, udviklet sig til ”standby letters of credit”, som er kreditmidler med samme funktion som en bankgaranti.

En debitor deponerer hos kreditor en sådan standby letter of credit som garanti for, at han vil opfylde sine forpligtelser i en kontrakt, hvor han bliver ydet kredit i en eller anden form. Dokumentet benyttes ofte som sikkerhedsstillelse i en lejekontrakt, hvor parterne intet kender til hinanden, eller kaution i et finansieringsprojekt. Det bliver også tit brugt i handelsaftaler, hvor der forventes flere leveringer, som det er tilfældet i distributionsaftaler.

Debitor køber sin standby L/C fra en bank og stiller en garanti derfor over for banken. Hver bank har sin egen formular, men som regel indeholder en amerikansk standby L/C følgende elementer:

Den skal være ”irrevocable”, det vil sige, at den ikke kan tilbagekaldes. Den skal kunne betales på forlangende og identificere den, der skal betales. Den skal også udløbe på et bestemt tidspunkt; der er dog visse standby L/Cs, som kan fornyes, de såkaldte ”evergreen standby L/Cs”. En standby L/C tillader ofte, at der kan trækkes beløb, som er mindre end hele det beløb, som dokumentet er udstedt for. Til sidst siger en standby L/C, ligesom det er tilfældet med almindelige rembours dokumenter, at den er underkastet Uniform Customs and Practices for Documentary Credits UCP.

Dokumentet er relativt enkelt, men varierer fra bank til bank eller andre kreditgivningsinstitutioner. Følgende er en meget enkelt formular:

[Bankens brevpapir]

To: [ Den begunstigede]

We hereby establish our Irrevocable Standby Letter of Credit No. ______________ for the account of [debitor] in your favor up to an aggregate amount of $____________ (U.S. Dollars) available by your drafts drawn on us at sight accompanied by:

Copies of unpaid invoices.

Your statement certifying the amount drawn represents unpaid items of [debitor].
Drafts drawn under this credit must be marked “Drawn under [bankens navn] Irrevocable Standby Letter of Credit No. ____________ dated _________________”.

We hereby agree with you that drafts drawn under and in compliance with the terms of this credit will be duly honored by us when presented at our counters not later than [udløbsdatoen], at which date this credit expires.

Partial drawings under this Letter of Credit are permitted.

Except as otherwise expressly stated, this Standby Letter of Credit is subject to the Uniform Customs and Practices for Documentary Credits (UCP) International Chamber of Commerce Publication Number 500 (1993 Revision).
[Bank]

Reglerne i UCC § 9 kræver nu, at før en L/C har virkning, skal banken forinden have givet kreditor en bekræftelse (”acknowledgement”) på, at den har forpligtet sig i dokumentet.