JOINT VENTURES

Et joint venture er ikke en selskabsform i sig selv. Det er snarere en beskrivelse af en samarbejdsaftale oprettet mellem to virksomheder, hvilket kunne fx. være en aftale mellem et dansk og et amerikansk firma om, at udføre et vist projekt. Som regel begrænses joint ventures i tid og formål.

Joint ventures kan etableres som kommanditselskaber, interessentskaber eller aktieselskaber. Såfremt en dansk virksomhed indgår en sådan joint venture aftale med en amerikansk samarbejdspartner, kan forretningen betegnes som en direkte investering, da den danske virksomhed hermed får umiddelbar forbindelse med markedet. Denne kontakt kan dog være ret begrænset, alt efter virksomhedernes indbyrdes forholdsmæssige deltagelse i projektet.

Ligesom det er tilfældet i forbindelse med de indirekte investeringer, er man i en joint venture aftale afhængig til en vis grad af sin amerikanske medkontrahents forretningsevner, og man bør have godt kendskab til sin fremtidige amerikanske partner inden der indgås et joint venture aftale.

Hvis joint venture aftalen sker i form af et interessentskab, anbefales det for at mindske eventuelle risici, at der sørges for at det bliver et datterselskab, som bliver interessent. Selv om aftalen formuleres som et aktieselskab, er det for alle eventualiteters skyld en god idé, at eje aktierne gennem et holdingselskab.