WAREHOUSE RECEIPTS

For at sikre sælgeren mod forhandlerens kreditorer (eller hans uhæderlighed) bruger man ofte ”cash for receipts” metoden. Varerne sendes først til en uafhængig lagervirksomhed i nærheden af forhandlerens forretning, og forhandleren åbner en særlig indbetalingskonto i en lokal bank i sælgerens navn.

Når forhandleren har modtaget bestillinger og penge fra kunderne og fratrukket sine egne avancer, deponerer denne restbeløbet på sælgerens indbetalingskonto. Banken udsteder derefter en særlig kvittering ”warehouse receipt” til forhandleren, som denne videregiver til lageret. Lageret udleverer først da varerne til forhandleren eller sender dem efter aftale direkte til forhandlerens kunder.

Set fra den danske eksportørs side giver denne metode god sikkerhed, men naturligvis kun hvis lageret ikke uautoriseret udleverer varerne til forhandleren uden kvittering. Lagervirksomheden stiller ofte kaution, netop for at forhindre at eksportøren lider tab for det tilfældes skyld hvis varerne bliver udleveret ved fejltagelse.