FREMMEDE VIRKSOMHEDER

Fremmede virksomheder i USA eller amerikanske virksomheder med fremmede investorer er hvert år forpligtet til at udfylde og indsende en række skemaer og selvangivelser til U.S. Department of Commerce (tit forkortet til ”DOC”), i overensstemmelse med den såkaldte ”International Investment and Trade in Services Survey Act”.

Hvert år skal virksomheder, hvor udlændinge eller udenlandske interesser ejer mindst 10 % af de stemmeberettigede aktier, udfylde og indsende en Annual Survey of Foreign Direct Investment in the United States skema BE-15. Ejes fast ejendom af en fremmed virksomhed, skal dette også rapporteres, medmindre ejendommen udelukkende skal benyttes til personlig brug.

Virksomhedens størrelse afgør, hvorvidt der skal udfyldes en BE-15 (LF) ”Long Form”, en BE-15 (SF) ”Short Form” eller en BE-15 (Supplement C) ”Claim for Exemption from filing Form BE-15 Long Form or Short Form”.

For år 2003 skal skemaet BE-15 (LF) udfyldes af fremmede virksomheder (som ikke er fremmede banker), hvor virksomhedens aktiver, salg eller bruttoindkomst eller netto fortjeneste var et større beløb end plus eller minus $100.000.000; Formular BE-15 (SF) skal udfyldes, hvis beløbet er større end plus eller minus $30.000.000; Formular BE-15 (Supplement C) – som er en påstand om, at virksomheden er undtaget pligten til at udfylde Long Form eller Short Form – skal udfyldes, når beløbet er mindre end plus eller minus $30.000.000.

Hvis virksomheden skal indgive en BE-15 Long form eller Short Form er den også forpligtet til at indgive en kvartalsrapport – Form BE-605.

En yderligere angivelse, som en fremmed virksomhed kan være forpligtet til at udfylde, er Form BE-13 ”Initial Report on a Foreign Person’s Direct or Indirect Acquisition, Establishment or Purchase of the Operating Assets of a U.S. Business Enterprise, Including real Estate”. Denne angivelse er påkrævet når en fremmed virksomhed enten direkte eller gennem et amerikansk datterselskab erhverver mindst 10 % i en amerikansk forretning som har aktiver, der overstiger $3.000.000, eller som ejer mindst 200 acres (ca. 0,8 km²) land (som ikke udelukkende er til personligt brug). Rapporten skal indsendes senest 45 dage efter, at handelen er fuldbyrdet.

Ovenstående rapporteringspligt kan nemt varetages af virksomhedens amerikanske revisorer, man skal blot være klar over dens eksistens.