test page

 

 

PAGE 1


Hvis man på en rimelig måde kan undgå at blive part i en amerikansk retssag bør, man naturligvis gøre det, og risikoen kan derfor nedsættes ved at indgå voldgiftsaftaler. Parterne har altid mulighed for at lade deres strid afgøre ved voldgift. Dette kan ske, enten efter tvisten er opstået eller efter forudgående aftale.

Det kan derfor stærkt anbefales at når danske virksomheder indgår kontrakter i USA, har de enten en dansk eller amerikansk voldgiftsklausul.

A. Voldgift.

Ved voldgift undgår man risikoen for at blive sagsøgt af en medkontrahent i en lokal ret i en fjern amerikansk stat. Foreligger der en voldgiftsafgørelse i en aftale, er den lokale amerikanske domstol, det være sig en forbundsdomstol eller en enkeltstatsdomstol, takket være Federal Arbitration Act, forpligtet til at afvise søgsmålet og henvise sagsøgeren til at søge voldgift i overensstemmelse med aftalen.

Voldgiftsproceduren er betydeligt billigere og hurtigere end en retssag, og der findes permanente voldgiftsorganisationer som American Arbitration Association, der yder de fornødne voldgiftspaneler, administration, lokaler m.v. Der findes også faste voldgiftsorganisationer inden for forskellige brancher. Inden for skibsfarten har man Society of Maritime Arbitrators, børsmæglere har deres egen voldgiftsorganisation, arkitekter har deres o.s.v..

Alt efter parternes aftale kan voldgiftsmændene enten være jurister, kommercielle personer, fagfolk med kendskab til den specielle branche som striden angår o.s.v. De er ikke bundet af formelle juridiske materielle eller processuelle principper på samme måde som en domstol. De kan træffe deres afgørelse alt efter deres egen fortolkning af loven, forretningssædvaner og opfattelse af, hvad der er ret og retfærdigt i den konkrete sag. En voldgiftsmand kan frit træffe sin afgørelse efter kontraktens ånd og hensigt snarere end efter dens tekst.